dilluns, de novembre 07, 2005

Varia archeologica

La església més antiga descoberta per uns presos israelians

Segons informa La Vanguardia (07/11/2005) un grup de presos ha descobert les restes de l'església cristiana més antiga coneguda en unes excavacions a la presó de Meguidó, a Israel, com a fase prèvia de la construcció d'una nova ala de la presó. De les troballes destaquen l'altar, una taula al centre de la nau on se celebrava un àpat en record de l'última cena, i mosaics amb inscripcions en grec, que esmenten la "taula" en comptes d'"altar", a més d'un oficial romà i unes dones com a donants. Aquestes descobertes poden suposar una gran innovació en l'estudi del cristianisme primitiu.

Conservació del patrimoni vs. noves infrastructures al País Valencià

Al web de Culturaclasica.com trobem dues notícies que ens recorden l'habitual conflicte entre la conservació de les restes arqueològiques i la construcció de noves infrastructures. En la part negativa 157 jaciments arqueològics prehistòrics, ibers, romans i medievals situats en 24 municipis valencians poden ser afectats pel nou traçat del trasvassament Xúquer-Vinalopó projectat pel Ministeri de Medi Ambient. En canvi, l'administració s'ha resolt a favor de la preservació de les restes romanes a Sagunt, on els recents i notables descobriments -una domus i un tram de via molt ben conservat- està previst que esdevinguin espais visitables i d'atracció turística, mentre porten l'ajuntament a replantejar-se la construcció d'un aparcament públic al centre de la Ciutat Vella.

Roma a les Balears

També cal destacar la important exposició "El món romà a les Illes Balears" que es podrà veure a la Fundació "La Caixa" de Palma de Mallorca. S'hi mostraran 200 peces arqueològiques de tot tipus provinents de 23 col.leccions públiques i privades, entre les quals les de la Hispanic Society of America, el Museu de Mallorca, el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, el Museu de Menorca, la Biblioteca Nacional de França i el Museu de Arqueologia de Catalunya. L'objectiu és fer veure l'empremta romana durant els 700 anys que van ser a les Illes en tots els seus aspectes. L'exposició documenta el passat preromà autòcton i púnic, la implantació i l'organització territorial, amb la creació de les primeres ciutats, les institucions més importants (fòrum i religió), l'entorn marítim, la vida quotidiana, costums i societat. L'exposició va acompanyada d'un seguit d'activitats didàctiques.

El món romà a les Illes Balears,
Fundació "La Caixa", Palma de Mallorca,
Del 8 de novembre al 26 de febrer.

L'estatut de nou

Per acabar l'estatut de Catalunya continua el seu camí en llatí a Ephemeris
, tot i que el seu detractor continua escrivint-hi unes delirants cròniques dignes de la COPE, no solament contra l'Estatut i el catalanisme, sinó també contra els Joseps. Acaba el seu darrer article amb una interpel·lació:

Et interea, de civibus Catalauniensibus, quid? Non bene credo omnes consentire consiliis eorum virorum politicorum. Aliud politici, aliud cives sunt. Amici, iam hora est de somno surgere.

Crec que algun dels cultivadors de llatí viu dels cercles catalans hauria de respondre-li amb la contundència que es mereix.