dijous, de novembre 24, 2005

El classicisme de Costa i Llobera

El diari de Balears informa que Bernat Cifre va presentar ahir el llibre que recull la seva tesi doctoral (Universitat de Barcelona, 1999), amb el títol Costa i Llobera i el món clàssic (ed. Lleonard Muntaner), acomboiat per l'escriptor Gabriel Janer Manila.

És coneguda la influència grecoromana present en l'obra del mallorquí Miquel Costa i Llobera (1854-1922). Segons Cifre, «Costa i Llobera es pot definir com un romàntic que s'expressa clàssicament», ja que es manté entre el Modernisme i el Noucentisme. Tot i això, l'autor va destacar que la seva obra «està limitada per la seva condició de cristià, i també pel sacerdoci» i queel poeta «agafa d'Homer, el seny, i de Virgili, la tendresa».

Com a clara mostra dell classicisme de Costa i Llobera us deixo el poema "A Horaci" (Horacianes, 1906).