dimarts, de novembre 22, 2005

De Badalona a Eivissa

Muralles de Badalona

Després de parlar la setmana passada de les de muralles de Tàrraco, avui he llegit a Culturaclasica.com que les excavacions arqueològiques que s'estan fent davant l'edifici de noves oficines municipals de Badalona a la Via Augusta, han tret a la llum la torre de defensa de la muralla del segle I d.C. de la ciutat romana de Bètulo. La mateixa zona, ja coneguda i excavada en els anys 30, allotja altres restes de gran importància: la porta i un tram de la muralla, paviment de la Via Augusta, murs, clavagueres... Les restes descobertes han tornat a ser tapades, mentre s'elabora i es du a terme un projecte per fer-les visitables sense destorbar la circulació per la Via Augusta actual.

Destrucció arqueològica a Eivissa

Tal com denunciava la revista El temps la setmana passad la construcció d'una autopista a Eivissa provoca la destrucció d'un patrimoni arqueològic important: tombes romanes, cisternes cartagineses i aqüeductes són destrossats per les excavadores mentre el Consell Insular evita imposar sancions a l’empresa responsable. Avui Europa Press informava que el Grup d'Estudis de la Natura (GEN) ha denunciat que un acord de la comissió de patrimoni de l'any 2003 declarava l'eixamplament d'Eivissa com a "zona arqueològica sensible" i que obligava a una arqueologia preventiva que, segons els ecologistes, "no s'ha complert". El mateix grup ha criticat la intenció de la conselleria de desplaçar el tram de l'aqüeducte romà aparegut a ses Galamones. Per la seva banda, el conseller insular de Patrimoni, Joan Marí Tur, ha afirmat que totes les actuacions preses s'han fet d'acord amb la legalitat.