dimecres, de març 14, 2007

Descobert un temple cristià a Mataró

Els últims treballs arqueològics realitzats a la basílica de Santa Maria de Mataró van treure a la llum el que semblen ser les restes del primer temple cristià d'Iluro: estructures i sediments del període tardoromà (IV-VII d.C.), atuells d'emmagatzemament d'aliments, i una tomba infantil.

Les estructures localitzades són els fonaments de quatre murs que delimiten una planta quadrada, la qual cosa podria ser les restes del presbiteri o l'absis d'un temple paleocristià. La construcció del temple descobert es va realitzar parcialment reaprofitant materials romans. Tanmateix s'ha descartat l'existència de restes pertanyents a etapes romanes anteriors.

Més informació: La Vanguardia /Ajuntament de Mataró.