dimecres, de maig 03, 2006

Talaiot usat en època romana

Al cap de més de sis mesos d'excavacions i estudi del talaiot de Son Fred, a Sencelles (Mallorca), s'ha arribat a la conclusió que aquesta construcció d'època talaiòtica -en concret entre 900 i 600 aC s'emprava originàriament com a lloc de reunió del consell del poble. Amb posterioritat, durant l'època romana -des del canvi d'era fins l'any 600 d.C.- va servir de torre d'observació annexa al poblat que es va alçar als voltants.

Més informació: Diari de Balears