dilluns, de juny 25, 2007

Com queden la cultura clàssica i el llatí de l'ESO a Catalunya?

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya va publicar la setmana passada les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008, especialment importants perquè concreten la implantació de la LOE a l'ESO no sols per al curs vinent sinó probablement durant força temps. Malgrat que aquí ja havíem parlat de la cultura clàssica i el llatí a la nova ESO, finalment es aclarir algunes incògnites.

La matèria de cultura clàssica ja entra el curs vinent en el nou currículum optatiu LOE, atès que ara començarà a instaurar-se en el primer i tercer d'ESO. En aquest àmbit la normativa diu:

"Cada centre podrà proposar matèries optatives en els tres primers cursos dins del marge horari establert. L’organització temporal (trimestral, quadrimestral, anual o altres) d’aquestes matèries anirà a criteri del centre, si bé durant el període en què l’alumnat cursi cadascuna de les matèries optatives n’haurà de cursar un mínim de dues hores setmanals.

Dintre de l’oferta de matèries optatives, els centres oferiran una segona llengua estrangera i la cultura clàssica, que tindran una assignació mínima de 105 i 35 hores respectivament en el global dels tres cursos.

La matèria optativa de cultura clàssica s’atribueix al professorat de les especialitats de grec i llatí".


I entre els requisits finals que hauran de respectar les propostes de modificacions horàries en tot cas es rebla:

"L’oferta optativa en el total dels tres primers cursos haurà d’incloure la segona llengua estrangera i la cultura clàssica".

Així doncs, queda clar que cultura clàssica tindrà un mínim de 35 hores. Ens esperàvem més, la veritat! Pel que fa a la programació continua sense aparèixer en la llista de currículums publicada, encara que de fet n'hi ha un de redactat. A veure, senyors del Departament, que hem de començar el setembre vinent i ja som a finals de juny!

Però, a més, les instruccions ja contemplen la implantació del quart d'ESO per al curs 2008-2009. Sobre les optatives diu:

"L’alumnat ha de cursar tres matèries específiques a raó de tres hores setmanals d’entre les següents: biologia i geologia, física i química, educació visual i plàstica, música, tecnologia, informàtica, llatí i segona llengua estrangera".

Per tant sembla que es descobreix un altre misteri: el nombre d'hores del llatí queda en tres a la setmana. Aquí hem de reconèixer que són més del que ens esperàvem. Ara bé, per a perplexitat meva i de la meva cap d'estudis, al final es dóna una assignació horària mínima de les matèries de quart curs, en la qual el llatí -igual que la resta de matèries de la llista anterior- apareix amb 70 hores. I 70 hores són 2 hores setmanals. Bé, no ens esverem, després em vaig adonar que, en realitat, aquests mínims són per a aquells centres que impulsin projectes interdisciplinars o globalitzats.

Finalment convé no oblidar que els crèdits variables de cultura clàssica per a l'últim curs de l'antiga ESO (que hauria de ser quart) queden igual:

"Tots els centres han d’oferir obligatòriament, entre tercer i quart curs, un mínim de dos crèdits variables tipificats de cultura clàssica. Aquests crèdits s’atribueixen al professorat de les especialitats de grec i llatí".