dimarts, d’abril 10, 2007

Llatí de quart d'ESO

L'any passat vaig recollir les novetats relatives a les clàssiques de la LOE. Ara ja s'han fet públics els currículums d'algunes matèries, tant des del MEC fa un temps com des del Departament d'Educació més recentment. Aquests darrers no són encara definitius sinó que fins el 23 d'abril s'hi poden presentar al·legacions.

Recordeu que a quart d'ESO els alumnes hauran de triar tres matèries entre:
  • Biologia i geologia,
  • Educació plàstica i visual,
  • Física i química,
  • Informàtica.
  • Llatí
  • Música.
  • Segona llengua estrangera.
  • Tecnologia
Segons el programa del Departament d'Educació la matèria de llatí "persegueix dos objectius fonamentals: iniciar un estudi bàsic de la llengua que és l’origen de la família lingüística de les llengües romàniques, i conèixer els aspectes més rellevants de la cultura i la societat romanes per poder relacionar-los amb els del món actual". Tanmateix trobo que, en el desenvolupament de la matèria, els continguts lingüístics queden descompensats per damunt dels culturals i dominen completament. Ho podríem interpretar com un pas enrere i això és més greu en tractar-se d'ESO.

En general els continguts em semblen més aviat excessius per a quart d'ESO, amb dues hores a la setmana. És clar que sempre es podrà fer només un poquet de cada cosa. Tot i així, sobretot en un tema com el de "la flexió nominal, pronominal i verbal" potser hauria de quedar clar que només cal una iniciació, per si de cas algú interpretés que es refereix a "tota la flexió nominal, pronominal i verbal", malgrat que -m'imagino- normalment s'imposarà el seny. En canvi, considero positiu que es posi èmfasi en la gradació de l'aprenentatge.

Una altra novetat destacable és l'aparició de les TIC, encara que massa tímidament per al meu gust i preferentment adscrites al tema del patrimoni:

"Els textos i documents necessaris per al treball de la matèria es poden presentar en diversos suports, incloent-hi les TIC i els mitjans audiovisuals (...) Observació directa i indirecta del patrimoni arqueològic romà, fent servir tota mena de suports materials (especialment les TIC i els mitjans audiovisuals) per a l’emmagatzematge i recreació posterior d’aquestes informacions."

De tota manera jo diria que la qüestió principal és la dubtosa continuïtat entre aquest curs de quart d'ESO i el batxillerat. Si no es preveu un itinerari tancat -i tinc els meus dubtes que sigui possible establir-ho legalment entre dues etapes educatives diferents-, és molt probable que a primer de batxillerat ens trobem alumnes que hagin fet un curs de llatí al costat d'alumnes que no n'hagin estudiat mai.

En el seu conjunt a mi em fa la impressió que aquesta reforma (o contrareforma) pretén ser un pegat a un problema greu dins el sistema educatiu: un batxillerat de dos anys massa breu per afrontar amb garanties els estudis universitaris. I ara s'intenta arreglar-ho amb un curs de pseudobatxillerat a l'últim any d'ESO, però sense entrar a fons a reestructurar un sistema que des d'un bon principi ja es veia que feia aigües.

Per acabar m'amoïna que la matèria de cultura clàssica, prevista per la LOE però sense programació del MEC, sigui l'única que no aparegui en la llista de currículums ara publicada, encara que de fet n'hi ha un de redactat.

9 comentaris:

Blai ha dit...

Quan jo vaig fer 4t d'ESO vaig agafar com a optativa Cultura Clàssica i el que feia Sergi, el professor, era fer un dia a la setmana llatí i la resta (em sembla que eren 3 o 4 hores setmanals) cultura clàssica pròpiament dita.
Quan vaig arribar a 1er de Batxillerat hi havia alumnes que no havien fet gens de llatí i alguns, com jo, que sí que n'havíem fet, però no fou problema ja que Sergi començà des del principi una altra vegada.
Supose que si es fa amb seny, com dius, no hauria d'haver problemes. Encara que és veritat, el que s'hauria de fer és una reforma des de les bases i no anar posant pegats cada legislatura.

Sebastià Giralt ha dit...

Doncs jo no hi veig gaire lògica, Blai, a tornar a fer un curs el que s'ha fet l'anterior.

Ramon Torné ha dit...

Molt em temo que el desastre de les clàssiques a Catalunya no es resolgui. Hi ha menys hores de classe de cultura clàssica, llatí i grec que en altres "territoris": això vol dir menys continguts, menys nivell, menys de tot. I així ens va.

Ana ha dit...

Comparto totalmente tu punto de vista y tu preocupación, Sebastià. El problema que nos vamos a encontrar no es pequeño, con alumnos que hayan cursado latín en 4º y alumnos que no, incluso en el muy hipotético caso de que el centro pueda establecer un itinerario pues en bachillerato se reciben alumnos que proceden de otros centros y que con la legalidad en la mano no tienen obligación de haber cursado la optativa.

En la Comunidad Valenciana estamos también a la espera. En la página de Conselleria hay un borrador, pero en la lista de optativas no aparece todavía Cultura Clásica, aunque sí que está Latín para 4º. Por lo que he leído, aquí todavía se han pasado mucho más con la parte lingüística (se habla del supino, conjugación pasiva ...). Un disparate si pensamos en los alumnos que tenemos en 4º, que será una optativa que competirá con otras materias o menos atractivas ...

Sobre la ausencia del a Cultura Clásica ya hablé en otra ocasión.

Sebastià Giralt ha dit...

Ramon, doncs jo tinc l'esperança que amb aquesta reforma millorarem una mica respecte de la situació actual.

Ana, amb el que em comentes de la conselleria valenciana em confirmes el meu temor que l'expressió "la flexió nominal, pronominal i verbal" es pugui interpretar d'una manera maximalista.

Carlos Cabanillas ha dit...

En Extremadura, la cuna de la revolución tecnológica, éste es el párrafo que se le dedica a las Tics en el currículo de Latín de 4º de E.S.O.:

Como material didáctico se recomienda el uso de: procesador de texto; programa de presentaciones; navegador Web (páginas, webquest, caza del tesoro...) ; herramientas
de trabajo colaborativo (Wiki, blogs, etc.); batería de imágenes del mundo clásico; diccionario de castellano; diccionario etimológico; mapas del mundo clásico; fragmentos de vídeo con carácter didáctico (originales o manipulados); cualquier soporte en el que aparezcan huellas de la cultura clásica
.

Sebastià Giralt ha dit...

Pues tenéis bastante más que aquí, Carlos, y además cuadra bien con Chiron. Por fortuna no no hemos esperado a que lo incluyan en la programación para usar las TIC.

Lo que me gusta más es el final:
"cualquier soporte en el que aparezcan huellas de la cultura clásica".

Magister-Διδασκαλος ha dit...

Sebastià i tots,
és veritat que no ha sortit cap currículum de Cultura Clàssica a l'ESO, però en el "Decret d'Ordenació de l'ESO" es diu el següent:

8.8 Cada centre podrà proposar i organitzar matèries optatives en els tres primers cursos dins del marge horari establert.
8.9 Dintre de l’oferta de matèries optatives els centres oferiran una segona llengua estrangera i la cultura clàssica.

Per tant, cal pensar que no l'hem perduda... encara.
Salutacions

Sebastià Giralt ha dit...

Em tranquil·litzes, Lluís, gràcies.