dimecres, de febrer 28, 2007

Enquesta al professorat de clàssiques de Catalunya

La SEEC ha rebut notificacions de diversos socis i sòcies, tot manifestant-nos la preocupació per la indefensió en què alguns professors de clàssiques s'han trobat davant la possible arbitrarietat
de la direcció dels seus instituts en la supressió o la no oferta de matèries de clàssiques, sobretot quan decideixen eliminar el grec de batxillerat.

Per tal d'esbrinar quina és la situació real de les matèries de clàssiques al teu centre, i poder així parlar amb coneixement de causa davant l'administració educativa, et preguem que contestis el breu qüestionari que hi ha a continuació. Totes les dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i no se'n farà cap ús que no sigui el que especifica aquest correu.

Moltes gràcies.


Victoria Bescós, Sebastià Giralt i la Junta de la Secció Catalana de la SEEC

Per respondre cliqueu al qüestionari. En acabat us sortirà un missatge per enviar amb les respostes.

NB. Donat que no tenim les adreces personals de tot el professorat de grec i llatí, et preguem facis arribar als professors que coneguis aquest correu.