dilluns, de febrer 19, 2007

Apareix un teatre a Atenes

En el decurs d'unes obres s'ha descobert a Atenes 13 fileres de grades pertanyents a un teatre probablement del segle IV a.C. La troballa s'ha realitzat a la zona de Menidi, anomenada Acàrnia en l'antiguitat. Naturalment això ens fa pensar immediatament en la comèdia Els acarnesos d'Aristòfanes.

Trobareu fotografies i més informació a Terrae antiquae, malgrat que un dels articles recollits cau en l'error "clàssic" d'anomenar el teatre "amfiteatre", quan tothom sap que són dos edificis diferents. L'altre error típic és anomenar l'amfiteatre "circ".