divendres, de gener 04, 2008

Un munt de pedrots romans

Prop de l'antiga pedrera romana del Mèdol, just on el ministeri de Foment construeix una carretera, els arqueòlegs han quedat perplexos en desenterrar fins a 1.500 carreus de grans dimensions que estaven apilats des de temps immemorials.

Llegeix l'article (Avui)

...Tenia sota els peus centenars, milers, milions, uns vint-i-sis milions d'àmfores es calcula, dels segles I al III dC, destinades a importar oli. Parlo d'una muntanya al casc urbà de Roma anomenada Testaccio... Durant tres segles els funcionaris romans van trencar i apilar totes les àmfores que arribaven a la capital plenes d'oli, i que era més fàcil destruir que reciclar-les tornant-les a enviar per vaixell buides a la Bètica, és a dir, Andalusia...

Un munt de pedres, comentari de Francesc Orteu