dimecres, de novembre 14, 2012

Ús de les TIC a l'aula de clàssiques, curs de l'ICE de la UAB

En aquest curs es mostraran maneres d’utilitzar i treure profit dels recursos TIC per a l'ensenyament de les llengües i la cultura clàssiques.

Programa de les sessions

Dissabte 26 de gener de 2013
 • Accés a l’entorn Moodle del curs
 • Ús de les aplicacions ofimàtiques a l’àrea de clàssiques
 • Escriure en grec en suport electrònic
 • Escriptori via web
Dissabte 2 de febrer de 2013
 • Ús de blogs
 • Aprofundint en Moodle (I)
 • Aplicacions a l’aula de GoogleMaps
Dissabte 16 de febrer de 2013
 • Treball col·laboratiu utilitzant wikis
 • Aprofundint en Moodle (II)
 • Serveis per a l’elaboració de materials: Quaderns Virtuals, JClic, WebQuest, la Prestatgeria
Dissabte 2 de març de 2013
 • Aprofundint en Moodle (III)
 • Llibres digitals i ús de la PDI
 • Programes de declinació i conjugació
 • Diccionaris de grec i llatí on line
 • Aplicacions d’ajut a la traducció: Collatinus
Dissabte 23 de març de 2013
 • Utilitat dels lectors RSS i dels marcadors socials
 • Presentació de materials i recursos específics per a l’àrea de clàssiques: bases de dades d’autors grecs i llatins, biblioteques virtuals, bancs d’imatges, portals temàtics (Chiron, Palladium, Perseus, Labyrinthus...)
 • Ús responsable de materials de la xarxa: les llicències Creative Commons
A càrrec de: l’equip de Personal formador de Llengües i Cultura Clàssiques de l’ICE de la UAB.

Durada: 30 hores, cinc sessions presencials (20 hores) i 10 hores de treball no presencial que requerirà l'elaboració d’un projecte.
Calendari: 26 de gener  al 23 de març de 2013
Horari: dissabte, de 9’30h a 14h
Lloc: ICE - UAB. Casa de Convalescència de l’Hospital de Sant Pau, Sant Antoni M. Claret 171. Barcelona
Preu: 70€

Aquesta activitat està inclosa al Pla de formació de Professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Matrícula