dijous, de novembre 22, 2012

Els missatgers no arriben mai

Del 8 de novembre al 9 de desembre s'està representant Els missatgers no arriben mai, una obra de Biel Mesquida, dirigida per Rosa Novell i interpretada per Pepa López, Rosa Novell i Anna Ycobalzeta. Tres actrius es preparen per representar tres personatges de tragèdia clàssica. Però no tres protagonistes, sinó tres personatges secundaris, testimonis directes dels esdeveniments: Enona, la dida de Fedra; Clitemnestra, esposa del rei Agammenon, i Ismene, filla d’Édip i germana d’Antígona. Sobre aquests tres personatges, Biel Mesquida ha escrit tres monòlegs que recullen i desenvolupen els moments breus però intensíssims viscuts per cada una d’elles. Cada monòleg és el relat de la tragèdia, un estudi d’aquestes persones trastornades per les inevitables passions dels altres, i una profunda i poètica reflexió sobre el sentit de la vida i la tragèdia.

La Seca
Carrer dels Flassaders, 40. Barcelona.
Del 8 de novembre al 9 de desembre de 2012.