dimecres, de febrer 01, 2012

Les fonts escrites i la realitat arqueològica a Catalunya, conferència de la Secció Catalana de la SEEC per al batxillerat, Girona