divendres, de febrer 17, 2012

Curs Arqueologia i didàctica a Tarragona

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona organitzen un curs d’especialització en diversos temes relacionats amb l’arqueologia clàssica impartit per investigadors de l’ICAC i els professors del CdA, adreçat a la professorat d’Educació Primària i Secundària, per bé que també és un curs obert als estudiants de Ciències de l’Educació i al públic en general.

Enguany el curs està dedicat a Arqueologia i didàctica i s’articula entorn una sèrie de sessions docents que reflectiran els aspectes fonamentals tècnics d’aquesta ciència, amb al·lusions directes a la ciutat de Tàrraco, seguides d’unes sessions de treball d’aplicacions didàctiques sobre els temes presentats.

Dilluns 27 de febrer
17,30 a 19 h Tècniques d’excavació: arqueologia a l’abast, a càrrec de Joaquín Ruiz de Arbulo,
19 a 20 h Un exemple d’excavació. Aplicació didàctica, a càrrec de Jordi Tortosa.

Dimarts 28 de febrer
17,30 a 19 h Experimentació sobre tècniques constructives en època ibèrica a càrrec de Carme Belarte.
19 a 20 h Experiències didàctiques entorn als sistemes constructius a càrrec de Núria Montardit

Dimecres 29 de febrer
17,30 a 19 h El paper de l’exèrcit a las obres públiques a càrrec de Joaquin Ruiz de Arbulo.
19 a 20 h Presentació del material didàctic: Els legionaris més enllà de la guerra a càrrec de Núria Montardit.

Dijous 1 de març
17,30 a 19 h L’escultura romana a Tàrraco càrrec d’Eva Koppel? / Isabel Rodà?
19 a 20 h El Sarcòfag d’Hipòlit un exemple d’escultura i lectura iconogràfica a càrrec de la a càrrec de Joana Virgili.

Divendres 2 de març
17,30 a 19 h La difusió de la cultura romana a través de l’escriptura, a càrrec de Diana Gorostidi.
19 a 20h Experiències didàctiques entorn a l’escola romana a càrrec de Marta Segura Pont.

Dissabte 3 de març 9 a 13h
Realització de tallers didàctics, a escollir, amb l’aplicació directa del material didàctic emprat per els alumnes, segons nivells: El legionari, Taller d’arqueologia, El pedagog, La medicina romana. A càrrecde N. Montardit, M. Segura, J. Tortosa i M.J. Virgili.

La resta d’hores, fins a completar les 30 h, correspondran a treballs relacionats amb el tema objecte d’aquest seminari per via telemàtica.

Lloc de realització:
Dies 27 de febrer al 2 de març a l'ICAC, Plaça d’en Rovellat, s/n – 43003 Tarragona;
Dia 3 de març al Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona

Inscripció i més informació