dimecres, de juny 11, 2008

El Diccionari de mitologia grega i romana de Pierre Grimal surt en català

El Diccionari de mitologia grega i romana de Pierre Grimal finalment apareix en català en una traducció realitzada pels classicistes Montserrat Franquesa, Joaquim Gestí i Andreu Martí. La primera edició original francesa és de l'any 1951, però se n’ha traduït l’última que va revisar Grimal mateix (mort el 1996), publicada el 2001. El diccionari, que pretén ser exhaustiu, incorpora un aparat crític de fonts gregues i romanes de cada personatge mitològic.

Un dels propòsits del diccionari traduït és fixar un corpus de més de quatre mil noms, sobre la base de La transcripció dels noms propis grecs i llatins de Joan Alberich i Montserrat Ros (Enciclopèdia Catalana, 1993), tot i que s'ha optat, en alguns noms grecs, per la variant de tradició llatina (Ulisses, en lloc d’Odisseu), o han adoptat l'accentuació popular en lloc de la culta (amazona, per comptes d’amàzona o Harmonia, en lloc d’Harmònia). Les abreviatures han estat manllevades del Diccionari grec-català, encara inèdit.

Edicions de 1984 ja ha publicat dues obres, molt més breus, del prolífic Pierre Grimal: La mitologia grega i El segle d'August.

És una bona notícia però, posats a fer, ara tocaria traduir The Routledge Handbook of Greek Mythology de Robin Hard (2004), aparegut en castellà com El gran libro de la mitología griega (Madrid, Esfera de los libros, 2008), un manual molt complet i molt més actualitzat sobre mitologia clàssica.

Més informació: Vilaweb