dimecres, de maig 14, 2008

Roma i els "bàrbars", a Venècia

"Entre els segles IV i VIII, a Occident, l'art evoluciona cap a una estètica nova que integra la cultura clàssica i noves aportacions vingudes de fora... Però la cultura de l'antiguitat tardana és la d'una societat que es cristianitza tot continuant vivint en les tradicions clàssiques. Avui els especialistes ja no creuen en la idea d'una decadència romana en el Baix Imperi, sinó més aviat en una societat que es transforma creant una nova civilització, la de l'antiguitat tardana, que a través de l'alta Edat Mitjana portarà directament al món medieval..."

Llegiu tota la ressenya de Xavier Barral (Avui, 13/05/2008) de l'exposició Roma e i barbari, al Palazzo Grassi de Venècia, fins el 20 de juliol.