divendres, de març 03, 2006

El passeig Arqueòlogic de Tarragona torna a estar obert

El passeig Arqueològic de Tarragona, davant per davant de la muralla romana, s'obre avui després que el 14 de novembre del 2005 l'esfondrament d'uns 20 metres del mur obligués a tancar-lo preventivament.

Mentrestant s'han iniciat els estudis per avaluar l'estat en què es troben els 1.300 metres de muralla conservats a fi de redactar un pla integral de conservació del monument.

La intervenció, que ha costat 120.000 euros, ha consistit a col.locar quatre contraforts metàl.lics en el tram que es va ensorrar parcialment per filtracions d'aigua. Després de retirar la runa es numeraran els carreus que van saltar i s'examinarà el rebliment que separa els dos murs de la muralla, de 12 metres d'altura.

Notícia: El Períodico