dijous, d’octubre 17, 2013

Col.loqui: Terra, territori i població a l'antiga Grècia, UAB, 23-25 d'octubre de 2013

El col·loqui Terra, territori i població a l'antiga Grècia: aspectes institucionals i mítics prioritza l'estudi de fonts escrites relatives a: a ) la terra com a font de recursos vitals per a la comunitat humana , b ) el territori entès com terra delimitada prepolítica i / o políticament, c ) els grups de població que conformen una comunitat determinada i la seva mobilitat.

Les fonts escrites sobre les relacions entre terra , territori i població a la Grècia antiga comprenen un període cronològic ampli, que s'estén des dels primers testimonis del II mil·lenni a. C. fins a l'Antiguitat tardana. Aquest marc temàtic comprèn els aspectes següents: 1) Relacions entre poblacions en els II i I mil·lennis a. C. 2) Regulació legal de les relacions amb l'exterior. La condició d''estranger'. 3) Vincles culturals i comercials. 4) Ocupació i producció de la terra: colonització , fundació de ciutats i distribució de terres. Diferents graus d'accés a la possessió de la terra. 5) Moviments migratoris. 6) Relacions entre els santuaris i el seu entorn topogràfic.

Les ponències aniran a càrrec de:Deborah Boedeker (Brown University) , Esteban Calderón (Universidad de Murcia), Madalina Dana (Université de Paris - Sorbonne), Marc Domingo (Princeton University), Marie -Louise Nosch (University of Copenhagen), Julien Zurbach (École normale supérieure, Paris).

Col.loqui: Terra, territori i població a l'antiga Grècia: aspectes institucionals i mítics
Bellaterra, 23-25 d’octubre de 2013 UAB

Programa complet (PDF)