dijous, de setembre 13, 2007

Associació de professors de grec?

Ramon Torné ha proposat des del seu blog la creació d'una associació catalana de professors de grec. No entenc molt bé per què s'hauria de limitar a la defensa del grec. Jo crec que a hores d'ara a Catalunya ja queden ben pocs professors que només siguin de grec (o només de llatí) i d'altra banda és un malbaratament dispersar esforços quan els problemes en gran part són comuns per al conjunt de les clàssiques.

Més enllà de l'associació de professors, perquè ja n'hi ha alguna que fa el que pot, la col·laboració entre professors de diversos centres permetria, per exemple, fer viatges a Grècia i Roma, sortides a llocs més propers compartint autocar -jo he desistit de portar els alumnes a Empúries molts anys perquè no arribaven a omplir un autocar-, intercanviar materials, idees i experiències que funcionin a l'aula, crear projectes educatius comuns. Tot per augmentar l'atractiu d'unes matèries actualment menysvalorades per la societat. Els mitjans per aconseguir aquesta intercomunicació els proporcionen en gran part les TIC: fòrums com el de Labyrinthus o el de Chiron, llistes de correu electrònic com Hermes, blogs... podrien ser un lloc de trobada ideal, ràpid, efectiu i d'accés obert, però hi recorrem tant com ens convindria? Partint de la meva experiència jo diria que estan infrautilitzats. No hauríem de posar-hi tots una mica de la nostra part?