dimecres, de juny 21, 2006

Les clàssiques segons la LOE

Seguim amb les entrades dedicades a l'ensenyament. Ana Ovando ens advertia fa un mes de les novetats que introdueix la nova Llei Orgànica d’Educació (LOE) en el currículum de clàssiques. Repassem-ho.

Per començar l’article 24.5 estableix el currículum dels tres primers cursos d’ESO:

En el conjunto de los tres cursos, los alumnos podrán cursar alguna materia optativa. La oferta de materias en este ámbito de optatividad deberá incluir una segunda lengua extranjera y cultura clásica.

L’article 25.2 es refereix a 4t d’ESO:

Además de las materias enumeradas en el apartado anterior [obligatòries], los alumnos deberán cursar tres materias de las siguientes: Biología y geología, Educación plástica y visual, Física y química, Informática, Latín, Música, Segunda lengua extranjera, Tecnología.

Els apartats següents també afecten al llatí de quart:

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de este cuarto curso, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.

6. Este cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los alumnos, se podrán establecer agrupaciones de estas materias en diferentes opciones.

7. Los centros deberán ofrecer la totalidad de las materias y opciones citadas en los apartados anteriores. Sólo se podrá limitar la elección de materias y opciones de los alumnos cuando haya un número insuficiente de los mismos para alguna de ellas a partir de criterios objetivos establecidos previamente por las Administraciones educativas.


Sembla deduir-se'n, doncs, que s’obre pas a la creació d’itineraris a 4t d’ESO. Pel que fa al batxillerat aparentment no canvia gaire respecte de l'actual, tot i que en falta el desenvolupament:

Artículo 34.
1. Las modalidades del bachillerato serán las siguientes:
a) Artes.
b) Ciencias y Tecnología.
c) Humanidades y Ciencias Sociales.

2. El bachillerato se organizará en materias comunes, en materias de modalidad y en materias optativas.

3. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá la estructura de las modalidades, las materias específicas de cada modalidad y el número de estas materias que deben cursar los alumnos.


A més de concretar les matèries de batxillerat, caldrà veure com es desenvolupa la llei per part de les conselleries d’educació pel que fa al nombre d’hores i programacions. Desapareixerà el concepte de crèdit utilitzat a Catalunya, per exemple?

Pel que fa al calendari d'aplicació de la llei convé saber que el curs 2007-2008 es començarà a implantar a 1r i 3r d'ESO, el 2008-2009 a 2n i 4t d'ESO i 1r de batxillerat, i el 2009-2010 se n'acabarà la implantació amb 2n de batxillerat.

Text complet de la LOE

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Hola Sebastià.

A mi el que em fa més por és la manca de llibres de text i de la definició de programes que en pot sortir. De moment, la majoria d'editorials, sobretot les que editen llibres de text per a batxillerat en català, ja han decidit no renovar edicions i suprimir les que tenien de Crèdits Variables.
Recordo que quan el Grec va passar de 3 a 6 crèdits ja vam tenir problemes...
Ja sé que no sempre són necessaris els llibres de text però sí que hauríem de partir d'una base.

sgiralt ha dit...

Quan dius que no renovaran edicions vols dir ara o quan s'implantin els nous curricula? Potser s'estan esperant a veure com queda.

Anònim ha dit...

Sí, es clar que esperen a veure què passa.
Però la qüestió és que, de moment el curs 2006-2007 no surt res de nou i s'aniran exhaurint els materials existents.
El curs 2007-2008, segons el calendari d'aplicació de la LOE, s'ha d'implantar a 1er i 3er d'ESO, cursos que inclouen una matèria optativa/variable de Cultura Clàssica...
El meu dubte és:
el juny del 2007 existirà oferta de materials per aquest crèdit ? quedarà alguna cosa dels llibres antics?
perquè evidentment cap centre espera a fer les comandes al setembre ni les podem fer a cegues el juny.
I aquesta situació és pot repetir i agreujar el curs següent (2008-2009) quan s'implanti l'assignatura de Llatí en els itineraris de 4rt d'ESO i al nou 1er de Batx.
No sóc cap fanàtica dels llibres de text però penso que convé que existeixin, si més no per a ajudar a uniformar continguts i perquè no sempre el professorat que ha d'impartir aquestes matèries té els recursos i mitjans suficients.

sgiralt ha dit...

Com a professor, Dolors, comparteixo el teu neguit. Ara, fins a un cert punt, també entenc que les editorials estiguin una mica escamades amb tants canvis i tan seguits. Segur que els llibres de text són un negoci, però amb segons quines matèries, no ho és tant.