dimecres, de novembre 23, 2011

Curs CIRCE de formació en TIC per al professorat europeu de clàssiques a Fano, Itàlia

Després d'haver ofert el sisè a Barcelona, el setè curs CIRCE de formació en TIC per al professorat europeu de clàssiques tindrà lloc a Fano, Itàlia, del 8 juliol fins al 15 juliol del 2012. Trobareu més informació i un programa detallat al web de CIRCE i al catàleg Comenius Grundtvig. La data límit per a la sol·licitud de subvenció és de 16 gener de 2012.

Per demanar una subvenció europea per assistir a aquest curs cal seguir aquests passos:
  1. Aneu a http://tinyurl.com/circe12 i ompliu el formulari electrònic de preregistre. 
  2. Rebreu un estat de preregistre de CIRCE (per e-mail i per correu) en cas que hagueu estat acceptats en el curs. 
  3. Sol·liciteu una beca Comenius a la Agència Nacional. El web de l'espanyola és http://www.oapee.es (totes les agències són a http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html).
  4. Envieu el formulari per demanar la subvenció (3), juntament amb la declaració de preregistre (2), a l'Agència Nacional. 
  5. La data límit per a la presentació de la sol·licitud de subvenció és de 16 gener de 2012. La correcta forma de sol·licitud de subvenció estaran disponibles amb la seva LLP Agència Nacional de sobte. 
  6. Si rebeu subvenció de l'Agència Nacional, si us plau notifiqueu immediatament als organitzadors del curs: Veerle de Troyer < veerle.de.troyer@go.be >. A continuació, rebreu la carta final d'acceptació.