dilluns, de febrer 14, 2011

Curs sobre l'ús de les TIC a l'aula de clàssiques a l'ICE de la UAB

Curs adreçat a professorat de clàssiques en què es mostraran maneres d'utilitzar i treure profit dels recursos TIC des de la nostra àrea.

El curs consta de 30 hores: cinc sessions presencials (20 hores) i 10 hores de treball no presencial que requerirà l'elaboració d'un projecte.

Programa de les sessions presencials:

Dissabte 26 de març:
 • Accés a l'entorn Moodle del curs
 • Ús de les aplicacions ofimàtiques a l'àrea de clàssiques
 • Escriure en grec en suport electrònic
 • Escriptori via web
Dissabte 2 d'abril:
 • Ús de blogs
 • Aprofundint en Moodle (I)
 • Aplicacions a l'aula de GoogleMaps
Dissabte 9 d'abril:
 • Treball col·laboratiu utilitzant wikis
 • Aprofundint en Moodle (II)
 • Serveis pera a l'elaboració de materials: Quaderns Virtuals, JClic, WebQuest, la Prestatgeria
Dissabte 7 maig:
 • Utilitat dels lectors RSS i del marcadors socials
 • Presentació de materials i recursos específics per a l'àrea de clàssiques: bases de dades d'autors grecs i llatins, biblioteques virtuals, bancs d'imatges, portals temàtics (Chiron, Palladium, Perseus, Labyrinthus...)
 • Ús responsable de materials de la xarxa: les llicències Creative Commons
Dissabte 14 de maig:
 • Aprofundint en Moodle (III)
 • Llibres digitals i ús de la PDI
 • Programes de declinació i conjugació
 • Diccionaris de grec i llatí on line
 • Aplicacions d'ajut a la traducció: Collatinus 

Equip formador: Victoria Bescós, Margalida Capellà, M. Jesús Espuña, Gemma Garcia, Sebastià Giralt, Caterina Riba.
Durada: 30 hores (20 presencial i 10 de treball no presencial)
Horari: Dissabte, de 9:30 h a 14 h.
Calendari: del 26 de març al 14 de maig de 2011
Places: 25
Lloc de realització: ICE de la UAB. Casa de Convalescència de l'Hospital de Sant Pau, c. Sant Antoni M. Claret, 171. Barcelona.
Activitat inclosa en el Pla de Formació del Professorat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Inscripció via telemàtica: ICE