dilluns, de març 15, 2010

Esborrany de les ponderacions per a les PAU (2012)

Tal com ja ha aparegut als blogs de Lluís Inclán i de l'APLEC el Departament d'Educació ha enviat als centres l'esborrany de les ponderacions per a les Proves d'Accés a la Universitat del 2012, elaborat pel el Consell Interuniversitari de Catalunya. Les podeu consultar en un document publicat per l'APLEC, que també us proporciona un espai per poder fer les vostres aportacions. És molt important fer el seguiment de les noves ponderacions perquè poden quedar com a més o menys definitives després del període transitori 2010-2011. Si les comparem amb les ponderacions actuals el balanç no pot ser gaire positiu: el llatí perd molt d'avantatge, mentre que el grec guanya algunes posicions.

El més greu és que la ponderació passa de 0,2 a 0,1 per al llatí en quasi tots els estudis socials en què abans tenia 0,2 (llevat de dret), alguns de tant importants com periodisme, educació infantil, educació primària, treball social, turisme. En canvi es manté a la gran majoria dels estudis d'humanitats (excloent-ne els artístics).

Pel que fa al grec és poc comprensible que es ponderi amb 0,1 a arqueologia (UAB i UB) i que es doni el mateix valor que anàlisi musical, cultura audiovisual, literatura catalana i literatura castellana. A més, per què només s'hi pondera amb 0,2 dues matèries? Tampoc s'entén gaire que per al grau de filosofia (UB i UAB) el grec rebi una ponderació de 0,1, al nivell de dibuix artístic o dibuix tècnic, ni que al grau d'humanitats de la UAB (a diferència de la UPF) el grec es quedi amb 0,1 (enfront del 0,2 matemàtiques aplicades a les CC.SS).

Tant per al grec com per al llatí el que a primera vista és més sagnant és la ponderació 0,1 que rep a traducció i interpretació (alemany, anglès i francès) a la UAB, quan és 0,2 a traducció i interpretació de la UPF i la Universitat de Vic, així com a tots els altres estudis lingüistics de totes les universitats.

Aquestes són algunes de les absurditats amb què ens trobem i que plantegen dubtes sobre la manera en què s'han elaborat aquestes ponderacions: com és que en alguns estudis varien segons les universitats si la proposta ve del Consell? No seria lògic que fossin les mateixes? Qui les ha decidit en realitat?

Ara bé, el que ens deixa un petit marge de maniobra és que es poden enviar aportacions per mitjà de l'adreça edubib@xtec.cat. Per desgràcia el termini és ja: "abans del 16 de març", per tant demà. Encara hi serem a temps? Serem capaços de reaccionar o ens quedarem sense fer res com sempre?