dijous, de maig 07, 2009

Enquesta als professors de clàssiques de secundària de Catalunya

A començament d’aquest curs 2008-2009 un grup de docents de clàssiques de secundària va constituir un equip de treball en el marc de l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. La nostra intenció és contribuir a trencar l’aïllament en què els professors de clàssiques desenvolupem la nostra feina als centres mirant de treballar en pro de l’intercanvi d’experiències, idees i reflexions a l’entorn de la tasca educativa i de l'ensenyament de les nostres matèries a l’alumnat adolescent. Ens preocupen també, naturalment, les dificultats que es deriven, per a les nostres matèries, de l’aplicació de la LOE i, molt especialment, el risc de la desaparició del grec al batxillerat. És per aquesta raó que hem elaborat l’enquesta que adrecem amb aquest correu a tots els centres d'educació secundària de Catalunya.

Mitjançant aquesta enquesta pretenem obtenir un ‘mapa’ de l’ensenyament de les clàssiques al nostre país, així com elaborar un recull de formes d’organització de les nostres matèries a l’ESO i al batxillerat. Compartir aquest mapa i aquest recull amb tot el professorat és la intenció última de la realització de l’enquesta, de manera que els models i les pràctiques compartides des dels centres puguin suggerir, inspirar i, fins i tot, servir d'argument o alternativa possible davant els equips directius quan pretenen eliminar grups, restringir les opcions dels estudiants o no deixar fer determinades matèries que en canvi sí s'imparteixen en altres centres... En definitiva, ajudar-nos a tots en la nostra tasca.

Estem convençuts que si comptem amb la participació d'una gran majoria de companys(es) a l'hora de respondre l'enquesta, tots en sortirem enormement beneficiats. Volem insistir en el fet que l'enquesta demana dades referides a l'ensenyament de les clàssiques a cada centre i no dades referides a cada professor(a). Per tant, en el cas de centres amb més d'un docent de clàssiques, no cal que tots contestin l'enquesta individualment. L'ideal seria que la contestessin 'en equip'.

Per a accedir al formulari només cal clicar damunt aquest enllaç. Un cop emplenat, cliqueu el botó 'Envia'. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Equip de treball de professors de clàssiques de l’ICE de la UAB: Victoria Bescós, Margalida Capellà, M. Jesús Espuña, Gemma Garcia, Sebastià Giralt i Caterina Riba.