dimarts, de desembre 04, 2012

Apareix el primer número de Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics

Amb molta il·lusió presentem el primer número de Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics, successora de Methodos. Revista electrónica de didáctica del latín, totes dues publicades per la Universitat Autònoma de Barcelona. La revista pretén tenir una periodicitat anual i està oberta a la publicació d'articles sobre la didàctica del grec, del llatí i de la cultura clàssica en qualsevol nivell educatiu. El nostre primer número reflecteix molt bé la pluralitat de perspectives que cerca l’actual Methodos: hi trobem experiències adreçades a l’ESO, al Batxillerat, a graus universitaris i a màsters, així com propostes de llengua grega, llengua llatina, literatura, civilització i tradició clàssiques. En els articles que publiquem s’evidencia que la presència de les llengües i la cultura clàssica no ha quedat fossilitzada en el sistema educatiu sinó que és més dinàmica que mai. El conjunt que en resulta és un panorama esplèndid de com s’està transformant dia a dia la didàctica de les nostres matèries per diverses vies: l’aprenentatge col·laboratiu, les TIC, el retorn a l’oralitat de les llengües clàssiques, les sortides al carrer, l’aproximació interdisciplinària, avaluació per competències, la formació en valors o la reivindicació del joc com a eina d’aprenentatge. Sens dubte són tots camins vàlids per a la innovació educativa.

A partir d'ara queda obert el termini per a propostes de nous articles per al número 2 de Methodos (fins el juliol del 2012). Podeu consultar les normes d'edició.