divendres, de juliol 03, 2009

Resultats de l'enquesta sobre les clàssiques a secundària

El passat mes de maig l'equip de clàssiques de l’ICE de la UAB va enviar a tots els centres de Catalunya una enquesta sobre la situació de les llengües clàssiques a secundària. Del miler de centres que imparteixen educació secundària a Catalunya, van arribar 217 respostes.

Ara us presentem un document amb els resultats. Preteníem obtenir un mapa de l’ensenyament de les clàssiques al nostre país, elaborar un recull de formes d’organització de les nostres matèries a l’ESO i al batxillerat, i compartir la informació amb tots vosaltres per tal d'impulsar la reflexió i el debat dins el nostre col·lectiu. Som conscients que l’enquesta no representa una mostra prou significativa a l’hora d’analitzar-ne els resultats, però, en tot cas, suposa la resposta de companys sensibles a la situació de les clàssiques al territori, especialment en aquests moments novament tan delicats per a la seva pervivència als centres.

Agraïm a tots els que ens heu respost l’interès per compartir les estratègies de treball que apliqueu als vostres centres. En aquest sentit, esperem que la lectura del document també us pugui servir per afegir nous recursos. Tanmateix, amb l’arribada de la LOE a segon de batxillerat el proper curs i amb el nou acord de ponderacions per a l’accés a la Universitat, les nostres matèries, encara més desvalgudes, també s’hauran de defensar i mantenir amb estratègies col·lectives. Per part nostra, hi ha el compromís de presentar aquests resultats a les institucions professionals, educatives i universitàries corresponents, perquè en prenguin una posició activa.

Us convidem a participar en espais de reflexió, com el fòrum de
Chiron, on s'acaba d'obrir un espai per a les clàssiques a Catalunya, en el qual es pot debatre el document i discutir les accions que es puguin dur a terme.

Equip de treball de professors de clàssiques de l’ICE de la UAB

Victoria Bescós
Margalida Capellà
M. Jesús Espuña
Gemma Garcia
Sebastià Giralt
Caterina Riba

Podeu veure el document en línia o descarregar-lo (PDF).